O mne

Radek Látal

Zdravému stravovaniu sa venujem už viac ako šesť rokov a tento obor je mojou vášňou a koníčkom. K rastlinnej strave som sa prvý raz dostal v roku 2013, kedy som sa stretol s prácou profesora T. Colina Campbella (Cornell University) a bol som šokovaný, aké dopady má strava bohatá na živočíšne produkty na ľudské zdravie, prírodu aj zvieratá samotné. Odvtedy sa stravujem čisto vegánsky a viem, že to bolo najlepšie a najdôležitejšie rozhodnutie v mojom živote.

 „Správne zostavená vegánska strava je vhodná pre všetky vekové kategorie vývinu človeka"

V svojom záujme o výživu  som absolvoval rad odborných kurzov, v čele s programom „Plant Based Nutrition" pod záštitou profesora Campbella a Cornell University a pokračujem vo štúdiu Výživy ľudí na univerzite. Výživa je obor, kde štúdium nikdy nekončí, každý deň vychádzajú nové vedecké štúdie a napriek všetkým moderným poznatkom, panujú medzi verejnosťou aj odborníkmi niektoré milné presvedčenia a mýty, najmä v súvislosti s vegánskym stravovaním. Preto je pre mňa dôležité držať krok s novými vedeckými poznatkami a šíriť ich ďalej. Napriek tomu ale jestvujú jednoduché obecné pravidlá, ktoré môžu každému z nás pomôcť stravovať sa zdravo, stačí len mať tie správne informácie a naučiť sa ich využívať.

Som presvedčený, že na ceste ku skutočnému zdraviu nevedú žiadne skratky a nadiktované diéty fungujú len na dĺžku jedálnička. Preto sa v poradenstve snažím viesť svojich klientov k pochopeniu, ako zdravá strava funguje, skôr ako diktovať čo a koľko treba jesť. Nepredávam žiadne prípravky na chudnutie, vedecky nepodložené nákladné testy ani zázračné multivitamínové produkty. Poskytujem skutočné poradenstvo a diagnostiku pomocou skutočných ukazovateľov zdravotného stavu.

„Nepredávam prípravky na chudnutie ani multivitamínové produkty“

Každý človek je iný a každý máme svoju životnú cestu, preto nikoho nesúdim a jediným mojim cieľom je skutočne vyriešiť problém môjho klienta. Jedlo je súčasťou našich zvykov a osobnosti a stravovanie tak zasahuje do všetkých oblastí nášho života, zmena preto často nie je ľahká. Spoločne zistíme príčinu aj vášho problému, vytýčime cestu pre jeho riešenie a pracujeme na jeho dosiahnutí. Váš úspech je mojím cieľom a nikdy vás v tom nenechám samých. Nech už to znamená spoločné nakupovanie, hľadanie alternatív k vaším obľúbeným jedlám či kontrolné stretnutia a dotazy nad rámec dohodnutého programu.

zásady

Mojím prvoradým záujmom je vždy zdravie klienta. Neuchyľujem sa preto k drastickým redukčným diétam s rýchlym výsledkom a sústredím na trvalo udržateľné zdravé stravovanie. V prípadoch, ktoré si to vyžadujú, trvám na spolupráci s lekárom.

ciele

Mojím osobným cieľom je stať sa predným odborníkom na výživu na Slovensku, aktívne sa podieľať na tvorbe politík pre stravovanie detí aj dospelých a pomáhať pri budovaní našej spoločnej udržateľnej budúcnosti.

misia

Jedlo má obrovský vplyv na nás aj naše okolie a ako spotrebitelia máme možnosť pomáhať meniť svet k lepšiemu. Mojou misiou je šíriť povedomie o zdravotných, environmentálnych a etických dopadoch našich každodenných rozhodnutí.

Certifikáty

zíkané počas kariéry

Každý deň je pre mňa novou príležitosťou k štúdiu a získavaniu skúseností z praxe. Popri získaných certifikátoch z oblasti výživového poradenstva a vzťahu výživy a civilizačných ochorení, rozširujem svoju kvalifikáciu aj univerzitným štúdiom výživy. Predovšetkým je však výživa mojou životnou vášňou každý deň venujem samoštúdiu odborných prameňov a mám úprimný záujem na úspechu mojich klientov.

Výživové poradenstvo

Certifikačný kurz výživového poradcu Dexter Academy. Zásady zdravej výživy, komplexné výživové poradenstvo a chudnutie.

Plant-based Nutrition

Prestížny kurz Cornell University v spolupráci s Center for Nutrition Studies, zameraný na vzťah výživy a chronických civilizačných ochorení, pod vedením profesora T. Colina Campbella, doktora Johna McDougalla, doktora Caldwella Esselstyna a radu ďalších.

Výživa ľudí, SPU

Verím že vedomosti sú nevyhnutným kľúčom pre kvalitné poradenstvo. Preto rozširujem svoje vzdelanie univerzitným štúdiom odboru Výživa ľudí, na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre.